Kompleks trzech zamków połączonych w jedność. W latach 1309-1457 siedziba wielkiego mistrza zakonu i stolica państwa krzyżackiego. Nigdy nie został zdobyty zbrojnie. Podczas II wojny światowej zniszczony. Obecnie trwają prace rekonstrukcyjne.